لوگوی تهران گیربکس

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
ابزاردستی
ابزار برقی
ابزار آلات اندازه گیری و تست
ابزار آلات بادی ( پنوماتیک )
ابزار آلات سایش و برش
ابزارآلات تراشکاری
ابزار آلات جوش
ابزار آلات ایمنی و لباس کار
تماس

آشنایی با مته

انواع مته


مته وسیله ای کاربردی برای ایجاد حفره بر روی انواع مختلف مواد می باشد .
در صنعت از انواع مته مصرف می شود که بیشترین نوع مصرف آنهانسبت به سایر مته ها دارند مته های آهن و مته کانی ( مته دیوار )و تا حدی مته چوب است.
مته های آهن اصولا تمام الماسه یا تمام فلز آلیاژی هستند واگر سر مته بشکند و یا کند شود ، می شود آنها را تیز و یا به اصطلاح عامیانه چاق کرد .
مته چوب مته هایی خاص هستند که بنابر نوع مصرف آن طراحی شدهو از انواع آن می توان به مته مخروطی مته گازور مته برگی و... نام برد .
مته های کانی یا همان مته دیوار دارای سری الماسه می باشندکه اگر آن سر بشکند و یا از بین رود یا باید سر آن الماس جدید جوش داد و یا اینکه از مته دیگر استفاده کرد .
در این مبحث به علت مصرفی بودن مته های کانی بیشتر به این موردمی پردازیم :
مته سوراخ کاری بر روی سنگ و انواع کانی ها دارای کانکشنهای ( محل اتصال ) مختلفی می باشد .
نوع اول که کاربرد عمومی تری نسبت به انواع مته ها دارندمته ته گرد می باشد ، این نوع مته برای مصارف عمومی میباشد و قسمتی که به سه نظام متصل میشود ته گرد
می باشد .
انواع دیگر که مته های خواص می باشند . مته هایی با محلاتصال خاص می باشند و عبارتند از :
SDS PLUS
مته چهار شیار : که مورد مصرف برای دریل بتون کن چهار شیارکه اصولا نهایت قطر سوراخ کاری در این نوع مته تا قطر 30 م م می باشد ، و در سهسایز ارائه شده .
SDS MAX
مته پنج شیار :مورد مصرف این مته ها مانند مته 4 شیار در دریل های بتون کن می باشد با این تفاوت که مته 5 شیار دارای قطر بیشتر و در قسمتاتصال آن 5 شیار وجود دارد.
این نوع از مته ها برای سوراخ کاری با قطر های بالاتری نسبتبه مته 4 شیار است و سر الماسه بزرگ تر و قوی تری دارند . مته پنج شیار عموما ازقطر 12 تا 65 م م موجود
است ، مته 5 شیار در سه اندازه کوتاه متوسط ( مصرفی تریننوع ) و بلند ارائه می شود در مته 4 شیار و یا مته 5 شیار و حتی مته ته گرد نوع پیچمته یا همان خاک در آور آن
نیز در سرعت کار مته بسیار مهم است.
نوع آخر مته کانی مته نموه بر دار یا همان مته کرگیر است .
مته نمو نه بردار مته های تو خالی هستند که برای سوراخ کاریبا قطر بالا ایجاد شده اند و این نوع مته نمونه بردار حتی می تواند بتون مصلح را نیزکه از بتون و آرماتور ایجاد شده را
هم برش داده این مته ها دریل های مخصوص به خود و کانکشن هاخواصی دارند .
دریل نمونه بردار با سرعتی کم و بدون حالت چکش عمل کرده .
توجه به عوامل بالا می تواند شما را در خرید مته ای مناسبیاری نماید تا در پیش برد پروژه
خود هر چه بیشتر موفق تر باشد