لوگوی تهران گیربکس

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
ابزاردستی
ابزار برقی
ابزار آلات اندازه گیری و تست
ابزار آلات بادی ( پنوماتیک )
ابزار آلات سایش و برش
ابزارآلات تراشکاری
ابزار آلات جوش
ابزار آلات ایمنی و لباس کار
تماس

انواع سوهان و کاربرد انها

انواع سوهان و کاربرد انها

یکی از مهارت های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد، مهارت سوهان کاری است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ارائه می شود.

سوهان: سوهان کاری از روش های براده برداری از روی فلز است و سوهان که در کارگاه های آموزشی بیش از هر ابزار دستی دیگری به کار می آید، ابزار این کار است. سوهان را از فوالد ابزار کربنی با حدود ۳۱ درصد کربن می سازند.

بخشهای مختلف سوهان عبارت اند از: .۱ دسته که چوبی یا پلاستیکی است ) دسته های چوبی حلقهای دارند که مانع شکافتن چوب در هنگام جازدن دُم سوهان میشود (؛ ۲- دُم، که بخشی از سوهان است که در دسته فرو میرود؛ ۳-آج، که ساده یا چپ و راست است. از سوهان ساده برای سوهان کاری فلزات نرم ) مانند برنج و آلومینیم ( و از سوهان با آج چپ و راست برای سوهان کاری همه فلزات، به ویژه چدن و فولاد استفاده میکنند. کاربرد نمونه وار آج سوهان کاری فلزات نرم، پلاستیک زبر ها شکل دادن فلزات و پلیسه گیری متوسط قطعات ریختگی چدنی سوهان کشی و پرداخت فلزات نرم سخت بسیار نرم سوهان کاری دقیق و پرداخت ظریف انواع مقطع سوهان: سوهان ها با مقاطع مختلف ساخته میشوند که کاربرد آن ها به اختصار به شرح زیر است:

سوهان معمولی: لبه این سوهان ها صاف است و آج ندارد. بنابراین از این نوع سوهان ها برای سوهان کاری کنج هایی استفاده میشود که فقط یک وجه آن باید سوهان کاری شود.سوهان تخت: برای کارهای عمومی کارگاهی سوهان چهار پهلو: ایجاد شیارها و شکاف های چهارگوش سوهان گرد: گشادکردن سوراخ ها و سوهان کاری سطوح خمیده سوهان سه پهلو یا سه گوش: سوهان کاری کنج های تیز سوهان بغل تخت: سوهان کاری شکاف های بسیار باریک مثل شیار کلیدها چگونه سوهان کاری کنیم : حالت درست دست ها و روش در دست گرفتن سوهان در سوهان کاری از اهمیت بسیار برخوردار است. قطعه باید در ارتفاع مناسب تقریبا”هم سطح با آرنج برای کارهای سبک و اندکی کمتر برای کارهای سنگین روی گیره بسته شود. فاصله پاها از یکدیگر باید حدود ۰۲ سانتیمتر و زاویه آن ها نسبت به هم باید حدود ۰۲ درجه باشد . پای چپ نیز باید موازی با امتداد سوهان باشد. دسته سوهان را با دست راست بگیرید به طوریکه انگشت شست روی دسته و انگشتان دیگر در زیر آن قرار بگیرند . هنگام سوهان کاری فشار باید در حرکت پیشروی بر سوهان وارد شود زیرا آج ها یا دندانه های برنده رو به سِر سوهان هستند .اگر فشار در حرکت برگشت بر سوهان وارد شود موجب برادهبرداری نمیشود و تنها دندانه ها را کند میکند. وقتی میخواهید سطح تختی را پرداخت کاری کنید، بایداز روش سوهان کاری دوطرفه استفاده کنید. در این روش براده برداری چندانی انجام نمیشود و فقط خش های ایجاد شده در نتیجه عملیات سوهان کاری قبلی از بین میرود. در سوهان کاری دوطرفه، سوهان را عقب و جلو میکشید.

نکات ایمنی: .۱- سوهان ها را در مقرهای جدا از هم نگهداری کنید و اجازه ندهید به هم ساییده شوند. .۲- هرگز فولاد سخت سازی شده را سوهان کاری نکنید. ۳-از سوهان به جای چکش استفاده نکنید. ۴- سوهان را به اسید آغشته نکنید تا دچار خوردگی نشود. ۵- مکررا”از برس سوهان استفاده کنید تا آج های سوهان پر نشود.

نکته قابل توجه: وقتی برادههای حاصل از سوهان کاری، محکم به آج های سوهان می چسبند، میگوییم سوهان پُر شده است . پرشدن آج های سوهان سبب میشودکه عمق نفوذ آن ها کاهش یابد و خراش های عمیقی روی سطح قطعهکار ایجاد شود. در نتیجه سوهان کار باید مقدار زیادی کار اضافی انجام دهد تا این خراش ها را حذف کند. برای جلوگیری از پرشدن سوهان، از برس سوهان استفاده کنید

انواع سوهان

سوهان تخت ۶ اینچی

سوهان تخت ۸ اینچی

سوهان تخت ۱۰ اینچی

سوهان تخت ۱۲ اینچی

سوهان سه گوش ۸ اینچی

سوهان سه گوش ۱۰ اینچی

سوهان سه گوش ۱۲ اینچی

سوهان نیم گرد ۸ اینچی

سوهان نیم گرد ۱۰ اینچی

سوهان نیم گرد ۱۲ اینچی

سوهان چهار گوش ۸ اینچی

سوهان چهار گوش ۱۰ اینچی

سوهان چهار گوش ۱۲ اینچی

سوهان چوب ساب ۸ اینچی

سوهان چوب ساب ۱۰ اینچی

سوهان چوب ساب ۱۲ اینچی