لوگوی تهران گیربکس

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
ابزاردستی
ابزار برقی
ابزار آلات اندازه گیری و تست
ابزار آلات بادی ( پنوماتیک )
ابزار آلات سایش و برش
ابزارآلات تراشکاری
ابزار آلات جوش
ابزار آلات ایمنی و لباس کار
تماس

سوهان تخت 10 اینچی ایران پتک

سوهان تخت 10 اینچ ایران پتک

دارای سطح مقطع مستطیل شکل است و سطوح سوهان در جهت عرضی و ضخامتی در کل طول آن با یکدیگر موازی هستند.
سطوح اصلی آن دارای آج ضربدری ، یکی از لبه های کناری آج یکطرفه و لبه کناری دیگر بدون آج می باشد .
از این سوهان برای کار بر روی سطوح تخت استفاده می شود .
از فولاد ابزاري بسيار مرغوب توليد مي شوند.
كاملاً سخت كاري مي شوند.
مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 10355 توليد مي شوند.

سوهان تيزکننده دو دم ایران پتک

سوهان تيزکننده دو دم ایران پتک

این سوهان دارای سطح مقطع لوزی می باشد .
چهار وجه سوهان در کل طول به موازات محور آن است .
کلیه سطوح و لبه های این سوهان دارای آج یکطرفه هستند .
از این مقطع برای براده برداری از شیارهای لوزی و یا ذوزنقه ای شکل و همچنین برای تیز کردن تیغه کمان اره ها و سایر اره های دستی که دارای دندانه های مستقیم هستند ، بکار گرفته می شود .
از فولاد ابزاري بسيار مرغوب توليد مي شوند.
كاملاً سخت كاري مي شوند.
مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 10355 توليد مي شوند.

سوهان تيزکننده سه گوش ایران پتک

سوهان تيزکننده سه گوش ایران پتک

این سوهان دارای سطح مقطع مثلثی متســاوی الاضلاع می باشد .
سه وجه این سوهان تا 32 طول به موازات محور بوده و در 31 باقیمانده به طرف نوک باریک می شوند .
سطوح و لبه های این سوهان دارای آج یکطرفه بوده و نوک سوهان بدون آج می باشد .
این مقطع برای تیزکردن دندانه های اره ای و براده برداری شیارهای مثلثی با زوایای تا 60 درجه بکار می رود .
از فولاد ابزاري بسيار مرغوب توليد مي شوند.
كاملاً سخت كاري مي شوند.
مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 10355 توليد مي شوند.

سوهان نیمگرد 10 اینچی ایران پتک

سوهان نیمگرد 10 اینچی ایران پتک

این سوهان دارای یک سطح تخت و یک سطح محدب نیمگرد است . این دو سطح تا 32 طول سوهان با یکدیگر موازی و در 31 باقیمانده تا نوک هم در جهت عرض و هم در بعد ضخامتی باریک می شوند .
در سوهان های نیمگرد و با زبری های مختلف سطح تخت همیشه دارای آج ضربدری است .
سطح محدب برای سوهان های زبر ساب دارای آج ضربدری و برای سوهان های متوسط دارای آج یکطرفه است .
برای براده برداری از سطوح محدب و مقعر با شعاع بزرگ و سوراخهای نیم دایره و زوایای 30 درجه از این مقطع استفاده می شود .
از فولاد ابزاري بسيار مرغوب توليد مي شوند.
كاملاً سخت كاري مي شوند.
مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 10355 توليد مي شوند.

سوهان چوب ساب 10 اینچی گرد ایران پتک

سوهان چوب ساب 10 اینچی گرد ایران پتک

دارای سطـــح مقطع گرد است و تا 32 طول آن بصورت استوانه ای شکل و در 31 باقیمانده تا نوک بصورت مخروطی است .
سطح این سوهان دارای آج مخصوص چوب است.
از فولاد ابزاري بسيار مرغوب توليد مي شوند.
كاملاً سخت كاري مي شوند.
مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 10355 توليد مي شوند.

سوهان گرد 8 اینچ ایران پتک

سوهان گرد 8 اینچ ایران پتک

این سوهان دارای سطح مقطع گرد است و تا 32 طول بصورت استوانه بوده و در 31 باقیمانده به شکل مخروطی می باشد .
سوهان هایی که دارای طول کمتر 150 از میلیمتر هستند سطوحشان برای کلیه درجه سایش ها دارای آج یکطرفه است . البته سوهان های خشن ساب که طولشان بیش از 150 میلیمتر باشد سطوحشان دارای آج ضربدری است
برای سوهانکاری سوراخهای گرد یا بیضی و سطوح منحنی با شعاع کم و شیارهای قوس دار از این مقطع استفاده می شود .
از فولاد ابزاري بسيار مرغوب توليد مي شوند.
كاملاً سخت كاري مي شوند.
مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 10355 توليد مي شوند.